VD har ordet

(Från Delårsrapport 1-2024)
Årets första kvartal resulterade glädjande nog i ännu ett rekordkvartal för Fable Media Group! Nettoomsättningen landade på 21,8 miljoner kronor, vilket är en ökning för kvarvarande verksamheter med 12 % jämfört med föregående år. Vårt EBITDA-resultat ökade med 25% jämfört med föregående år och uppgick till hela 15,0 miljoner kronor, vilket är vårt lönsamhetmässigt bästa kvartal hittills. Vi hade återigen en mycket hög EBITDA-marginal, denna gång på 69%, vilket är klart högst bland våra jämförelsebolag.

Det goda resultatet nåddes trots att det på ett sätt var ett ganska lugnt kvartal, utan riktigt stora sportevenemang. Vi har dock inte legat på latsidan, utan har fortsatt att framgångsrikt implementera vår strategi. Vi har en slimmad och kostnadseffektiv organisation, där vårt kompetenta marknadsföringsteam får ut bra värde för varje spenderad marknadsföringskrona. Samtidigt fortsätter de intäktsdelningar som vi har byggt upp med våra partnerbolag att kontinuerligt bidra till lönsamheten. Dessutom jobbar vi med att skapa fler partnerskap med nya varumärken och på nya marknader för att på så sätt diversifiera intäktsströmmarna.

Tillsammans bidrar allt detta till koncernens fina utveckling, som även fortsatt starkt under inledningen av det andra kvartalet. Framför oss har vi en spännande sommar med två stora fotbollsmästerskap, EM och Copa América, samt de Olympiska spelen, vilket talar för bra aktivitet hos de spelbolag som vi marknadsför.

Vårt fokus är att fortsätta växa organiskt och med god lönsamhet. Med nuvarande goda utveckling är vår målsättning att bli ett utdelande bolag inom något år.

Alexander Pettersson
VD, Fable Media Group AB