Styrelse och ledning

Stefan Vilhelmsson

Styrelseordförande

Stefan är verksam inom distribution och har en lång erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag. Han är styrelseordförande för Falvir AB & ledamot för Bangerhead AB. Stefan är styrelseledamot i Fable Media Group AB sedan december 2016 och styrelseordförande sedan maj 2019.

Frederik Cardel Falbe-Hansen

Ordinarie ledamot

Frederik är ansvarig för Fable Media Groups affärsutveckling och strategiska inriktning. Han är också koncernens huvudägare efter att ha sålt bolaget Fable Media ApS till Fable Media Group AB. Frederik var tidigare VD för Rebel Penguin. Han sitter i styrelsen för Fable Media Group AB sedan maj 2022.

Jørgen Beuchert

Ordinarie Ledamot

Jørgen har 40 års erfarenhet inom internationell bankverksamhet. Han är idag VD på Nordic Corporate Investments. Jørgen sitter i styrelsen för Fable Media Group AB sedan december 2019.

Philip August Lerche

Ordinarie ledamot

Philip har en bakgrund som entreprenör och investerare och är medgrundare till Konkyl ApS. Han är också en av de större aktieägarna i koncernen. Philip är styrelseledamot för Fable Media Group AB sedan oktober 2023.

Alexander Pettersson

VD

Alexander har en magisterexamen i redovisning och finansiering från Handelshögskolan i Stockholm och har även lång erfarenhet från spelbranschen. Han har tidigare drivit egna spelbolag samt arbetat för Betsson, PwC och som CFO för Cherry AB. Alexander är VD för Fable Media Group AB sedan juni 2018.

Carl Magnusson

Head of Operations

Carl är ansvarig för den operativa driften hos Fable Media Group. Han är också en av de större aktieägarna i koncernen. Carl har lång branscherfarenhet och var tidigare landschef för Sverige på Rebel Penguin samt SEO- och affiliatemanager på Fable Media ApS.